ต่างหูจักรสานแต่งเส้นไหม สีเขียวเข้ม

รหัสสินค้า : OM42

ราคา

249.00 ฿


350.00 ฿

 (-29%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 249.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

"ต่างหูจักรสานแต่งเส้นไหม"


ต่างหูจักรสาน จากศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เกิดจากการที่นำใบหวายมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดเป็นต่างหูจักรสานที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน

มีความสวยงาม แปลกตา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว