ต่างหูพู่ไหมแท้

รหัสสินค้า : OM39

ราคา

249.00 ฿


350.00 ฿

 (-29%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 249.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

"ต่างหูพู่ไหมแท้"


ต่างหูพู่ไหมแท้ จากศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เกิดจากการที่ความคิดสร้างสรรค์ มาทำให้เกิดคุณค่าเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดเป็นต่างหูจักรสานที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน

มีความสวยงาม แปลกตา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว