แจ้งการชำระเงิน

 สามารถโอนเงินได้ที่

เลขบัญชี : 052-3-54122-6

ชื่อบัญชี : นายบุญชัย กาหลงวัฒนา 

ธนาคาร : กสิกรไทย

แบบฟอร์มการชำระเงิน