เกี่ยวกับเรา

Otopmarket.net ของเราเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)

โดยเรารวบรวมสินค้าที่โดดเด่น สวยงาม และน่าสนใจจากภูมิปัญญาไทย

เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างรายได้ และส่งเสริมการขายให้กับชาวบ้าน

โดยผลิตภัณฑ์ส่วนมากที่นำมาจัดจำหน่าย เราจะทำการคัดสรร อย่างดีเยี่ยม

ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อจาก Otopmarket.net เป็นสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop) ที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม